Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2016 – 4. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Zsille Gábor: Nem ismerni


Tanulmányok

Osváth János: Emlékezés egy Osvát Ernő-dokumentum kapcsán
Boka László: „Szellemi erupczió” – és hadi készülődések… (A Holnap és a Budapesti Újságírók Egyesületének 1909-es Almanachja)
Vári László: Ady Endre szabadkőműves kesztyűi
Reichert Gábor: „Jó ember, jó gyerek akar lenni” (Devecseri Gábor Önkéntes határőr című elbeszélő költeményéről)
Soltész Márton: Blanka regénye?! (Az újraolvasott Katalin utca)


Kritika

Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796) (Csonki Árpád)
Veszprémi Nóra: Fölfújt pipere és költői mámor. Romantika és művészeti közízlés a reformkori Magyarországon (Boldog-Bernád István)
Angyal vagy démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról (Steinmacher Kornélia)
Bengi László: Az irodalom színterei. Irodalom és sajtó összefüggésrendszere a 20. század első évtizedeiben (Wirágh András)
Sebők Melinda: In memoriam György Oszkár (Bakonyi István)
Szirák Péter: Ki említ megérkezést? A régi és a két világháború közötti magyar irodalmi útirajzról (Ujvári Nóra)
Kegyelmet a klasszikusoknak. Szerk. Szávai Dorottya, Szávai János (Tóth Anikó)


Irodalom

Triebl Zsuzsanna: Nyócker (próza)
Gáll Noémi (versek)
Az első este
Bármelyik mondatom leírhatnád
Emlékeim emlékére
Kovács István Haykovats: Elsőbbségi SMS, kézbesítve (próza)
Csenki Gergő (versek)
képmás
Szkeccs a fiatalságról
szorongás oldás kötés
Révész Mária: Helka (próza)
Bauer Krisztina: Gyilkosság (dráma)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search