Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Sylvestre Clancier: Testvériség (Petőcz András fordítása)


Tanulmányok

Asztalos Veronka Örsike: Újraolvasni Ritoók Emma prózáját – a Kielland-fordítások jelentősége
Kovács Dominik: Középfajú dráma? (Bródy Sándor A medikus című drámájának ősbemutatójáról és előadástörténeti útjáról)
Wirágh András: A Nyugat hálózatai
Mizsur Dániel: Identitásproblémák és intertextualitás Krúdy Gyula Rocambole ifjúsága című elbeszélésében
Vigyikán Villő: Lázár Ervin, a „nagy, egyetemes, világméretű csaló” (A Négyszögletű Kerek Erdő mint novellaciklus)


Kritika

Kis János (1770–1846) szuperintendens irodalmi és tudományos levelezése. S. a. r. Tóth Kálmán (Boldog-Bernád István)
Arany János: Kisebb költemények 3. (1860–1882). S. a. r. S. Varga Pál – Arany mint Horatius-fordító (Megjegyzések az új kritikai kiadáshoz) (Kőrizs Imre)
Bodrogi Ferenc Máté: „minden másképpen van”: Műértelmezések és szakkritikák (Bocsik Balázs)


Irodalom

Hajnal Éva (versek)
esti
ajándékok
Gänszler Beáta: A mosoly országa (novella)
Bálint Erika: Nyári délután színes ballonokkal (novella)
Szesztai Zsuzsa (zsoltárparafrázisok)
Fejemen olaj, előttem út
Mégis, mégsem: fogyatkozom
Mile Judit: Hajnali ötharminc (novella)
Szabó L. Szilvia: A szanatórium (novella)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search