Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Tamás Menyhért: Mikromitológiák (Kötötten és kötetlen)


Tanulmányok

Gajda Péter: Jókai Erdély aranykora című regényének forrásai
Hojdák Gergely: Kemény Zsigmond és a kapitalizmus szelleme
Radnai Dániel Szabolcs: Turizmus és nemzetépítés összefüggései Eötvös Károly balatoni utazásaiban
Horváth Kitti: „Kisfaludy Károly világtalan tekintete mereng a fehér márványból…” Krúdy Gyula Kisfaludy-portréja
Bengi László: Metadiszkurzus és redukált elbeszélés (Wilde és Kosztolányi)


Dokumentum

Kerényi Ferenc: Mikszáth és Nógrád megye (Kiállításmegnyitó 1982-ből)


Kritika

Tóth Zsombor: A kora újkori könyv antropológiája. Kéziratos nyilvánosság Cserei Mihály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában (Varga Réka)
Tóth Orsolya: Egykor és most. Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról (Bozsoki Petra)
Diszciplínák között. A magyar színikritika hivatásosodásának dilemmái egy 19. század közepi vitában (szerk. Zabán Márta) (Szilágyi Márton)


Irodalom

Buda Gábor (Lloyd Damien): A halott menyasszony (novella)
Németh Noémi (versek)
Invokáció Petri Györgynek
Exodus
Baráth Adél
Van (vers)
Többé nem (szonett)
Tóth Lajos (novellák)
Egy pillanatnyi karácsony
Apa
Szálka Sarolta: A dühös bútorok éjszakája (novella)
Molnár József (versek)
Számháborúban
Örvény
Kochis Pál: Vajas kenyér (novella)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search