Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Maria João Cantinho: József Attila (Attila József) (Petőcz András fordítása)


Tanulmányok

Kiss Margit: Az Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél alakulástörténete
Gintli Fruzsina: És hol vége volt, ott kezdve lesz? (A tér, az idő és az álom szerepe Vörösmarty Csongor és Tündéjében)
Eisemann György: „Ártatlanság képe s bánaté” (Látvány és érzés Vörösmarty Mihály Szép Ilonka című költeményében)
Korompay H. János: Arany Juliska és Rozgonyi Piroska: az Arany-család levelei és a Toldi szerelme
Szilágyi Márton: A Vanitatum vanitas és Arany lírája


Kritika

Rokay Péter: Salamon magyar király barokk kori kultusza (Nagy Levente)
Etelkától a szombatosokig. Válogatás a magyar próza darabjaiból a felvilágosodástól a kései romantikáig (Kétnyelvű antológia). Válogatta és a bevezetőt írta Kányádi András (Granasztói Olga)
Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből. Bajza József színigazgatói működése (Kritikai kiadás). Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Szalisznyó Lilla (Zabán Márta)


Irodalom

Balizs Dániel: Kék csokornyakkendőd (vers)
Szolláth Mihály: Színképek a Pannon-tenger aljzatáról (két részlet egy versciklusból)
Rózsa Boglárka: néma (vers)
Magyar Dániel: Homokpogácsák (novella)
Méhes Katalin (versek)
A klinikán
Másnap reggel
Tálos Kata (versek)
Semmi nincs
Megmagyarázhatatlan

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search