Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Valeriu Stancu: vanitas vanitatum (Petőcz András fordítása)


Tanulmányok

Bánfi Tamás – Kocsis Dorottya: A Baumgarten Alapítvány első kuratóriumi döntésének határozatai és a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kifogásai
Szénási Zoltán: A Baumgarten Alapítvány létrehozása és az első díjkiosztás
Sárközi Éva: Érdekességek József Attila korai verseinek keletkezéstörténetéből
Lengyel András: Egy kései József Attila vers, a Sas – és gondolkodástörténeti háttere
Kőrizs Imre: Mi történt a tenisz táján (Egy valóban ismeretlen József Attila-vers körül)
Kovács I. Gábor – Takács Árpád: Egy elfelejtett konzervatív irodalomtörténész, Császár Elemér atipikus családfája és életútleírása


Kritika

A rokokó arcai: Tanulmányok egy tünékeny fogalom történetéhez, szerk. Bartha-Kovács Katalin és Fórizs Gergely (Fülöp Dorottya)
Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 10., szerk. Csörsz Rumen István (Ament-Kovács Bence)


Irodalom

Morvai Fanni: Optikai illúzió (vers)
Sipeki Zsófi (versek)
A csend
Szebb a tavasz
Balassa Eszter: A kert varázsa (novella)
Kovács Marianna: Elvetélt szerelem (vers)
Kartali Zsuzsanna: Kisbarna (novella)
Klein T. László: Sam Small újabb kalandjai (Az áttetsző Yorkshire-i ember) (novella)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search