Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2015 – 2. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Imre Flóra
– Álmaim-rakta házad
– Tér-idő


Eisemann György: Kötetkompozíció és líratörténet


Tanulmány

Tarjányi Eszter: Három megkomponált verseskötet a 19. század közepéről. Arany János, Lévay József és Madách Imre
Dancsecs Ildikó: A modern kötetkompozíció. A kora modern magyar líra alakulástörténetéhez
Ajkay Alinka: „Át téren és időn”. Versforma és intertextualitás
Hargittay Emil: Versciklus és metrum: két megjegyzés Csokonai párverséhez (Egy tulipánthoz, Tartózkodó kérelem)
Thimár Attila: Arcképrajzolás a hírverés jegyében. Gondolatok Petőfi első kötetének szerkesztési elveiről
Osztroluczky Sarolta: Az emlékezet alakzatai. Tóth Krisztina Porhó című kötetében
Horváth Kornélia: Kötetkompozíció és versszerkezet. Filológiai és strukturális fordulat Dante Az Új Élet című művének kutatásában


Irodalmi muzeológia

Molnár Eszter Edina: „Maradni szégyen, veszni borzalom.” Magyar írók az első világháborúban


Szemle

A teljesség megkísértése. Imre László: Az irodalomtudomány távlatai (Asztalos Emese)
Megfoltozhatatlan szakadások. Rákai Orsolya, A teljes zenekar. Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége (Szénási Zoltán)


Irodalom

Solymár Lea (versek)
– Bögre
– Málna

Gulisio Tímea (versek)
– A hattyú
– Mama hol vagy
– A szennyes

Bauer Krisztina: A sűrűje (novella)
Dunaveczki Anikó: Világvége (novella)
Major Eszter Anna: Huszonhárom lépés a zongoráig (novella)
Pesti Lőrinc: Tudósító (vers)
Szentpály Ágnes: Variációk. Goethe: A vándor éji dala (versek)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search