Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2015 – 3. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Balla Zsófia: Két távozás


Tanulmány

Demeter Júlia: Kép és szöveg, fény és árnyék a 18. századi magyarországi drámák allegorikus közjátékaiban
Kerényi Ferenc: Egy dráma szövegvilága. Jókai Mór: Milton
Győrei Zsolt: Rímjáték a novelláskötetben. A Csoda a műnemek hármasútján
Muntag Vince: A szerző mint morális intézmény avagy egy intrika esztétikája. Összefüggések a Játék a kastélyban két értelmezése között
Gajdó Tamás: Théba vagy Verona? Gáspár Margit politikai revüje 1946-ban


Műhely

Visy Beatrix: Megszólalás- és megszólításmódok. Istenkép(zet)ek Ady Endre és József Attila istenes verseiben
Pomogáts Béla: Trianon a történelemben és a magyar irodalomban
Sági Varga Kinga: Játék (műfaj)határok nélkül. Kisepikai szerkezetek Juhász Erzsébet szépírói opusában


Irodalmi muzeológia

Csiszár Mirella: Erdélyi drámaciklus a Vígszínházban


Szemle

A haláltapasztalat szerepe a költészetben. Lapis József: Az elmúlás poétikája (Török Sándor Mátyás)
„A macska kiszámíthatatlansága, változékonysága és a kő állandósága” – avagy a történet visszahódításának útja. „Figyeljétek a mesélő embert”. Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről (Kiss Viktória)


Életek – irodalmak

Ferencz Győző: Lator Lászlóról. Lator László Babits Mihály Alkotói Díjának alkalmából


Irodalom

Bíró József (versek)
– Amennyit ér
– Örökkön él
– Ugyanúgy

Erdős Veronika: Ha rád nézek, megy a hasam. Szerelmes versfüzér (vers)
Bánkövi Dorottya: A brugesi könyvtár (novella)
Pajzs Nóra (versek)
– Piros
– Padon

Morkuszt Tamás (versek)
– Röffenet
– Karácsony(fej)fa
– Életlap


Irodalomértés

Mikó Zoltán Gyula: A prózai fikció négy formája a Gyulai Pálban


Beszélgetések, interjúk

"Hol, mit kezdtem, abban véget…” Cs. Varga István irodalomtörténésszel, az ELTE BTK nyugdíjas tanárával beszélget Botz Domonkos

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search