Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2011 – 3. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Tandori Dezső: Párizsi Mindenszentek


Tanulmány

Nyilasy Balázs: Toldi Miklós esete az eposszal, az újkori regénnyel, a modern romance-szal és a népiességgel
Sipos Balázs: Rákosi Jenő: Emlékezések
Szalagyi Csilla: Folytonosság a lírai beszédben. Pilinszky János költészetének irodalmi recepciója Takács Zsuzsánál


Műhely

Faragó Kornélia: A törés helye és a töredékesség ideje. Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Tarján Tamás: Ady, József Attila, Petri
Herczeg Ákos: Szövegközöttiség és szubjektivitás Ady Kocsi-út az éjszakában című versében
Rákai Orsolya: A „rendetlen könyvtár”. Schöpflin Aladár kortárs irodalomtörténete
Csordás Attila: Osvát Kálmán könyvei


Irodalmi muzeológia

Smidéliusz Kálmán: Berzsenyi Dániel otthonai
Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla Rogaška Slatinán (Rohicson)


Szemle

A cinkotai kántor és a kisebbségi irodalom fogalma. Faragó Kornélia: A viszonosság alakzatai (Papp Ágnes Klára)
Jánosi Zoltán: Barbárok hangszerén. Társadalom és antropológia XX. századi irodalmunk életműveiben (Reichert Gábor)
A világ legszebb folyója mentén a világ legszebb városába. Tolnai Ottó: Világítótorony eladó (Fűzfa Balázs)
„Néhány mozdulat még, és véglegesen / elhelyezkedem.” Győrffy Ákos: Havazás Amiens-ben (Varró Annamária)


Irodalom

Turczi István: Rubén és Alfonso árnyéka összeér
Lázár Balázs
– Curriculum Vitae
– Nem lenni vagy nem lenni
Nagypál István
– A mauzóleum alapjai
– Demián-torzó
– Demián & Demián
– Post mortem
Molnár Ilma: Ajánlólevél


Kitekintő

„Nemes konzervativizmus és rakenroll”. Konferencia Kemény István életművéről (Novák Alexandra)
„A szó muzsikusa, a nyelv festője”. (Híz Ágnes)
Szenczi Ibolya: Kádár Lajos élete és munkássága a nép írói mozgalom tükrében (Kissné Kovács Adrienne)


Katedra

Fábián Márton: A táj szerepe és jellegzetességei Ady Endre költészetében
Kiss Károly: Az Illés szekerén bibliai szöveghálózata

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search