Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2011 – 4. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Juhász Ferenc: Irodalomtanáraim


Száz éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Paládi-Kovács Attila: A centenáriumát ünneplő Magyar Irodalomtörténeti Társaság köszöntése
Korompay H. János: Horváth János és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Sipos Lajos: Történet és tanulság. A százéves Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kapcsolata a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és az irodalomtudománnyal


A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vándorgyűlése

Bíró Ferenc: A múzsák kertje és az igazság istennője. A gondolkodó Katona József
Szilágyi Márton: Mesedráma a boldogság birtokolhatatlanságáról. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Bárdos József: Az ember tragédiája mint színdarab
Vilcsek Béla: Magyar dráma és színház a 20. század elején
Petőcz András: A nyelvi abszurditás megjelenésének oka napjaink drámairodalmában


Tanulmány

Reichert Gábor: „A két hang hasonlított egymásra, de valahogyan mégis különbözött egymástól”. Déry Tibor „legelső” pályakezdése (1917–1920)
Hoványi Márton: Hajnóczy Péter A kecske című elbeszélésének értelmezése


Műhely

Fekete Richárd: Provokatív matematika. Kemény István Az eperfa lombja című verséről


Irodalmi muzeológia

Tompa Zsófia: Búvópatak vize csillan. Szabó Lőrinc ez idáig rejtőzködő [első fennmaradt] levele Babits Mihályhoz


Szemle

„Csempészek, hősök, kikötők”. Regények, médiumok, kultúrák (Szentpály Miklós)


Irodalom

Fabó Kinga: A folyondár
Kelemen Anna: Csikorog a szék
Mirtse Zsuzsa
– Napjátékok, naplevelek
– Falikárpit
– A csönd, ott, messze…
– Ceroplasztika
Horváth Gábor
– falfirka
– hiányok
– remény
– vers
Kiss Mirella
– A varázskarkötő
– A szabadság lobogója
Puha Andrea: Lista


Adattár

Sári Orsolya: Adatok a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapításáról


Múzeum

Kelevéz Ágnes: A virtuális kiállítás médiatári lehetőségei. Emlékezések Nemes Nagy Ágnesre a pimmedia honlapján
Wernitzer Julianna: Álmok köntöse Budapesten és Bécsben. Egy koncepció, két megvalósulás


Katedra

Fábián Márton: Önértékelés és identitástudat Babits Mihály korai költészetében
Diószegi Endre: A magány, mint költői téma megjelenése a Nyugat költőinek műveiben

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search