Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2017 – 1. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Szőcs Géza: Villogó szemek, erdő, éjszaka


Tanulmányok

Ujvári Nóra: Megelevenített emlékképek (Wesselényi Polixéna itáliai feljegyzései)
Hovánszki Mária: Verseghy contra Batsányi, avagy a Batsányi–Verseghy vita alakulása Verseghy kufsteini kéziratai alapján
Vaderna Gábor: Szövegidentitás, variáns, vázlat (Berzsenyi Dániel verseinek társadalmi áramlása)
Devescovi Balázs: Eötvös József szülőháza Budán: Úri utca 19.
Gergye László: Tükrök és tükröződések (Malonyay Dezső: Az utolsó)


Kritika

Bognár Péter: A régi magyar párrímköltészet német vonatkozásai (Markó Anita)
A Budapesti Újságírók Egyesülete 1909-ik évi almanachja, szerk. Szerdahelyi Sándor (reprint kiadás), Boka László és Szénási Zoltán kísérőtanulmányaival (Wirágh András)
Bednanics Gábor: Modern mítoszok és az újraírás lehetőségei. A líraolvasás esélyei a 21. században (Surányi Beáta)
Narratíva és politika. Mikszáth-újraolvasás (Takács Emma)
Szilágyi Márton: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek irodalmáról (Gábori Kovács József)
Lengyel András: Ellenkultúra, peremhelyzetben. Marginalitástörténeti vázlatok (Kenyeres Zoltán)


Irodalom

Bíró József (versek)
(30)
(31)
(32)
Kiss Attila: Papírkorona (próza)
Molnár Zsolt Artúr (versek)
nem kaptam eleget
nyárvégi vacsora
Erdősi M. Rita: Bye (próza)
Nagy Lea (versek)
Őrültek és bolondok
Múlás
Skrupulusok
Vidéki Bianka: Szakmai ártalom (próza)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search