Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2016 – 3. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Pósa Zoltán: Trisztán és Izolda megidézése


Tanulmányok

Doncsecz Etelka: „mert lelkeinket aʼ múlt szerencsétlenség örökre összeköté” − Verseghy Ferenc és fogolytársai kapcsolata a szabadulás után
Balogh Piroska: Podmaniczkyak és Hunfalvyak: egy „regényes” kapcsolat irodalomtörténeti hatásairól
Bátori Anna: A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer (Módszertani kísérlet)
Mészáros Gábor: Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról
Szarvas Melinda: A vajdasági irodalom egyik első szervezőjének levelezéséről (A Szenteleky Kornél levelezéséből kirajzolódó irodalmi, kulturális hálózatról)


Kritika

Stephen Greenblatt: Egy reneszánsz könyvvadász. Hogyan vált modernné a világunk? (Smrcz Ádám)
Láng Benedek: Titkosírás a kora újkori Magyarországon (Balázs Debóra)
Mohay Tamás: „Istennek kincses tárháza...”. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról (Szabó P. Katalin)
Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750−1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750−1850. Nemzetközi konferencia az antropológiai esztétikáról (1750−1850) (Tóth Kálmán)
Márton Hoványi: Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov. A Comparative Literature Monograph (Nagy Beáta)
Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei (Paraizs Júlia)


Irodalom

Major Eszter Anna: A leves (próza)
Németh Noémi (versek)
Mit miért?
Carpe Diem, avagy úton Toscana felé…
Vidéki Bianka: Khele le cini shej (próza)
Dunaveczki Anikó: Sorsvonat (verspróza)
Karacs Andrea: Sanyi, s a többi...., nincs (vers)
Orosz Adél: Temetőbogár (próza)

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search