Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2015 – 4. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Szabó T. Anna: A sár zsoltáraiból


Tanulmány

Horváth Kornélia: Gondolatok a versciklus és verskötet elméleti, történeti és műfajpoétikai jelentőségéről
Bárdos József: Egy tökéletesen megkomponált verseskötet a 19. század közepéről
Molnár Eszter: József Attila Bánat (Futtam, mint a szarvasok) című versének komplex képei
Pomogáts Béla: A szülőváros vonzásában. Kosztolányi Dezső Szabadkája
László Gabriella: Békássy Ferenc és az Apostolok


Műhely

Kemény Gábor: A Nagy Melegítő gyermekei. Körülírások és körülíró metaforák az „ősi” nyelvhasználat érzékeltetésére három magyar ifjúsági regényben
Török Sándor Mátyás: Adalékok József Attila életéhez Németh Andor munkafüzetében


Irodalmi muzeológia

Tarjányi Eszter: Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében. Egy ismert levél ismeretlen kézirata
Péterfy Sarolt: „…la plus grande amie et amitié…”. Jékely Zoltán és Lisa Morpurgo barátsága


Szemle

Nagy Csilla: Megvont határok. Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében (Feke Eszter)
Elek Tibor: Irodalom és nemzeti közösség (Kinstädtner Gábor)
A csend drámái. Maczák Ibolya: Papírdarabok. Pilinszky János drámaírói munkássága (Nagy Dóra)
G. Komoróczy Emőke: „Ezer arccal, ezer alakban”. – Formák és távlatok Petőcz András költészetében (Bakonyi István)


Irodalom

Debreczeny György(versek)
– a döglött hal
– csillagokat lát
– a döglött hal az igazi

Orosz Adél: Patinás férfiasságom (novella)
Germán Ágnes (versek)
– A férfi
– A nő

Nagy Gergely: Katonadolog (novella)
Nagy Izabella: egy idilli nyári nap (vers)
Dunaveczki Anikó: Nyúlszőrsapka (novella)


Irodalomértés

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeieres háborús publicisztikái

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search