Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2014 – 2. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Mezey Katalin: Éjszakai kibeszélgetés


Tanulmány

Takács Miklós: Jog, trauma és irodalom összefüggései Borbély Szilárd Halotti Pompa és Egy gyilkosság mellékszálai című köteteiben
Tverdota György: Polémia a szépség fontosságáról. Kosztolányi Dezső:Pacsirta
Pomogáts Béla: Holttengeri jelentés. Makkai Sándor a Mezőségen


Műhely

Faragó Kornélia: Szemléleti terek, helyzeti reprezentációk. A térgondolkodás dominanciájáról
Visy Beatrix: A hiány helyei. Árnyak, árnyjátékok Márton László Árnyas főutca című regényében
Boka László: Határ és háttér. Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstituáló tapasztalat Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában
Lőrincz Anita: Asbóth és Schopenhauer
Z. Kovács Zoltán: A „való paraszt”? Az etikai narratíva egy lehetősége Eötvös József novellisztikájában


Irodalmi muzeológia

Borbás Andrea: Ismeretlen Ady publicisztika 1908 karácsonyáról


Szemle

Sipos Lajos: Jel, szó, zene. Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor
Haász Gabriella: A befogadástörténet mint tisztítókúra. Vincze Ferenc: Az átmen(t)et(t): Dsida. Szerzők – kiadások – értelmezések


Irodalom

Bíró József (versek)
– Azért indul
– Újraegyesít
– Kezdettől

Bauer Krisztina: Csak egy mozdulat (novella)
Kántás Balázs: Szürreál – kísérleti versek (versek)
Nagy Izabella: Örömök (novella)
Szentpály Ágnes: Mennyország (novella)
Csepcsányi Éva (versek)
– Álomhajtó
– Vesztegzár
– Pocsolya
– Ipolytölgyesen
– Hitetlenül a boncasztalon

Heuszler Annamária: Az aranylövés (novella)


Irodalomértés

Surányi Beáta: Jóslatok Jókainál: az átok retorikája és a retorika átka. A fehér rózsa és A janicsárok végnapjai


Múzeum

Papp Júlia: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből


Katedra

Fűzfa Balázs: Az élményközpontú irodalomtanításról – ajánlás
Molnár Júlia: Egyszálgitározás Cseh Dóra: Júlia levele Romeonak
Rozmán Kristóf versei
Kövesdi Gáspár versei
Rustinczky Zoltán: A szeretkező Petőfi (Megj.: az Irodalomismeret c. folyóirat 2014. évi 2. számában megjelent A szeretkező Petőfi c. írásától a szerző, Rustinczky Zoltán elhatárolódik.)
Galyas Cintia: Szendrey Júlia, mint költő, műfordító, múzsa és nő
Bottyán Edit
– A szag
– A cső
– Várakozás

Varga Bence dalszövegei
Varga Richárd slam poetry-költeményei

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search