Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2014 – 3. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Kukorelly Endre: Pálya


Papp Zoltán János: A 75 éves Sipos Lajos tanár úr tiszteletére
Sipos Lajos: Az önéletíró Gyergyai Albert

Tanulmány

Hargittay Emil: A „kritikai életrajz” haszna
Szilágyi Márton: Mi haszna van az írói biográfiáknak
Széchenyi Ágnes: Az életrajzírás esélyei: elmélet és gyakorlat. Megfontolások egy készülő Schöpflin Aladár-monográfia kereteihez
Arany Zsuzsanna: Stevenson rémálma


Műhely

Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról
Clara Royer: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs
Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája


Irodalmi muzeológia

Komáromi Csaba: Háború-s-ok(k) – Szántó György útja íróvá válásáig


Szemle

Deczki Sarolta: Beszél hozzánk. Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond
Földes Györgyi: Könyvember; könyv és ember. Havasréti József: Szerb Antal


Irodalom

Tímea Gulisio (versek)
– Geronto-fill
– (F)rigid

Badics Henriett: Egyetlenem (novella)
Nagy Kinga: Alku (novella)
Imre Beatrix: Néhány perc (novella)
Tamás Etelka: Csiga (novella)
Hárs József: Már késő (novella)
Bak Rita (versek)
– A homeless-hollandi álma az Alkaiosz-plázánál
– Bomló perspektíva
– Gyalogos hadosztály


Irodalomértés

Wágner Ádám: A színfónia színfóniája. Regénykompozíció és az írói önreflexió megjelenése Nyerges Gábor Ádám Sziránó című regényében


Múzeum

Czifra Mariann: Tudomány és hagyomány. A nyelvújítás-kultusz mint kulturális tőke
Leskó Margó: Kincskereső mindennapok A Magyar Nyelv Múzeumában
Rozbroy Viktor: Kalandos nyelveset. A széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen című kiállításának múzeumpedagógiai megvalósítása


Katedra

Nagy Edit: A világba vetett bizalom és az idiotikus honvágy. Párhuzamok Ottlik Géza és Kertész Imre regényvilágában

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search