Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2014 – 4. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Lator László: Gyaluforgács – egy régi vers maradéka


Tanulmány

Szénási Zoltán: Az irodalom mint a politika tapasztalata a Magyar Figyelő történetének első periódusában (1911–1914)
Hojdák Gergely: Tragédia és forma. Gondolatok a fiatal Lukács György tragédiafilozófiájáról
Lengyel Imre Zsolt: Veres Péter pályakezdéséről


Műhely

Fráter Zoltán: Alvajáró emberek. A Hét krajcár elbeszélései
Baranyai Norbert: Emlékezés és játék. A Hét krajcármint alkotói önértelmezés
Cséve Anna: A Barbárok olvasásának lehetséges kontextusai
Bárdos László: Az erőszak nyelvi dramaturgiája Móricz két novellájában
Pomogáts Béla: Keresztény és zsidó hagyomány Radnóti Miklós költészetében


Irodalmi muzeológia

Tardy Anna: Levelek a frontról. A Móricz-hagyaték emlékei az első világháború kezdeti időszakáról
Sulyok Bernadett: Az avantgárd terebélyesedő fája. Bujdosó Alpár és Papp Tibor gyűjteménye a Petőfi Irodalmi Múzeumban


Szemle

Szalagyi Csilla: „Kimondható” és „elbeszélhető” „tartományok”


Irodalom

Solymár Lea (versek)
– Az első este
– Csak puhán

Gajdos Kinga: Két huszár (novella)
Asztalos Nóra: Erdőben (novella)
Benedek Róza Muriel: Felébredés (novella)
Gál Flóra: Marhapörkölt (novella)
Klein Izabella: Bogár (novella)
Árpás Károly: Carolus deák: A paraszti háborúról (vers)


Irodalomértés

Pethő Anna: Lehet-e egy romos malom is emlékezethely? Kálmán Gábor Nova című novellafüzérének elemzése az emlékezethelyek szempontjából
Korda Eszter OJD: A Kétfülűek pártja és Bulgakov olvasóinak találkozása a boncasztalon


Katedra

G. Gődény Andrea: A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search