Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2013 – 3. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Géczi János: Töredék


Tanulmány

Bartal Mária: Lírai kardalok Weöres Sándor Medúza és Elysium című köteteiben
Bárdos József: Gondolatok Az ember tragédiája születéséről. Madách alkotó módszeréről


Műhely

Gintli Tibor: A Szindbád ifjúsága és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei
Pomogáts Béla: A keresztény humánum mérlegén. Rónay György: A párduc és a gödölye
Sz. Tóth Gyula: Európa költői arca. Franciákkal Babits kérdései nyomában
Lőrincz Gábor: Weöres Sándor Tao Te King-fordításának hagyománytörténeti és retorikai kérdéseiről
Sebők Melinda: Weöres Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig
Kabai Csaba: „gyűlik puhán a korszak mocska”. Megjegyzések Petri György politikai lírájáról


Irodalmi muzeológia

Molnár Eszter Edina: A nagy év: 1914. Csáth Géza világháborús emlékiratainak rekonstrukciója


Szemle

Mártonffy Marcell: Az artikulált hangsortól a szöveguniverzumig. Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia
Jarábik-Lang Anna: Küllős Imola: Közkézen, közszájon, köztudatban. Folklorisztikai tanulmányok
Szénási Zoltán: Megszentelt életek ‑ elfeledett művek. Rónay György: Triptichon: Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László


Irodalom

Molnár Ilma: Végstádium (novella)
Csepcsányi Éva: Úton Krakkó felé (novella)
Sára Gergely (versek)
– Csak az ellökés
– Egy halott plakát végső magánya
– (de én szeretnék még játszani…)
– (akkor legyen…)

Szabó Ádám: Bosszúvágy (regényrészlet)
Tamás Péter: A bokszos, a tűzszerész, és a váratlan fekete bugyi (novella)


Irodalomértés

Pócsi Katalin: „Keresztény-világi intések”. Erkölcstani alapvetés Kollarics Joakim Philothea és Keresztény-világi intések című műve nyomán
Dékány Vanda: Balassi Bálint és Varró Dániel. Gyerekdal egy régi magyarországi költőre hangolva


Múzeum

Hegyi Katalin: A megmozdult szótár. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
Bartal Mária – Ruttkay Zsófia: A megmozdult szótár. Interaktív installációk a Weöres 100 kiállításon
Pfeiffer Tamás István: Számadás a tálentomról. Karinthy Frigyes-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban


Katedra

Z. Kovács Zoltán: Arany János Toldija mint kötelező olvasmány
Radics Eszter: Maszk, szerep, személyiség – irodalomórán
Árpás Károly: Katona József Bánk Bánja. Gondolatok tanítás közben


Beszélgetések, interjúk

Hivatás és irodalmi emlékezet. Rónay Lászlóval beszélget Finta Gábor és Szénási Zoltán

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search