Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2013 – 4. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Tolnai Ottó: Gólyalábon


Tanulmány

Veres András: Egzisztenciális szorongás József Attila és Pilinszky János költészetében
Tverdota György: secsemők éjszakája. József Attila születés-versei és Pilinszky János Senkiföldjén című verse
Visy Beatrix: Kibeszélés és/vagy elhallgatás. A költői megnyilatkozás útjai József Attila és Pilinszky János költészetében
Tompa Zsófia: Egymás tükrében. Vázlatok és változatok a József Attila- és a Pilinszky-líra továbbélésére Beney Zsuzsa irodalomelemzői és költői életművében
Szénási Zoltán: A munkás és a fegyenc. Az áldozat mint történelmi és poétikai tapasztalat József Attila és Pilinszky János lírájában
Nyerges Gábor Ádám: „Egyéb követelmények”. Avagy Orbán Ottó esete a politikummal
Reichert Gábor: Önkritika vagy „bravúr-stikli”? Déry Tibor Simon Menyhért születése című kisregényéről


Műhely

Kardeván Lapis Gergely „Taedium vitae”. A pályakezdő Justh Zsigmond dekadencia-értelmezéséről
Pogrányi Péter: Kálnoky László narratív ciklusai. A tárgyiasult emlékképek ironikus prózaisága
Gunda-Szabó Dóra: Metafilológia és irodalom. Adalékok és kérdések az Ottlik-hagyaték olvasásához


Irodalmi muzeológia

Komáromi Csaba: Utazás egy hagyaték körül – Passuth László irodalmi örökségéről


Szemle

Papp Ágnes Klára: A retorika tündöklése és bukása. Földes Györgyi: Textus, szimbólum, allegória
Csűrös Miklós: Sebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében
Rónay László: Mérleg és eszmecsere Márairól


Irodalom

Kántás Balázs (versek)
– Ne kiálts
– Hagymázas
– Otthonomnak nevezett

Jeney Tóth Kitti: Otthon (novella)
Varga Lilla (ikernovella)
– Fakérges karácsony
– Mese a parkban

Őszi Róbert: Kicsi, piros tál (novella)
Printz Nóra: Egy falat (novella)
Bendi Balázs: Baleseti halál (kispróza)


Kitekintő

Csordás Hédi Virág: Művészet 2.0. Szűts Zoltán: A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe


Adattár

Horváth Réka: Babits Adyról – kézirattöredékek (1919–1927)


Múzeum

Kovács Ida ‒ Gyapay László: A szépmesterségek. Kazinczy-kiállítás Sátoraljaújhelyen
Török Dalma: Írók poggyásszal – egy kiállítás-sorozat margójára
Mohácsi János: Határ Győző és Kampis Antal


Katedra

Pap Kinga: A nyelvi agresszió a kortárs irodalomban és az ifjúság nyelvhasználatában
Pákovics Enikő: Gondolatok magyartanításról, metodikáról, hozzáállásról

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search