Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Archívum

2012 – 2. szám

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 

Zalán Tibor: Emlékművek


Tanulmány

Tarjányi Eszter: A drámai monológtól a szerepversig. Az örök zsidó és a műfaji háttér
Kelemen Zoltán: A hiány asszimilációja – az asszimiláció hiánya. Török Gyula véleménye a 19–20. század magyar századfordulójáról


Műhely

Nyilasy Balázs: Arany János balladái a történési és elolvasási idő tükrében. Krónikás narráció, jelenetezés, dialógusok
Toldi Éva: Tragikus tér, léttragikum. Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Lőrincz Anita: „…de az emberi szív nem maradhat vigasz nélkül”. Az Álmok álmodója című regény kerettörténetének értelmezése
Szénási Zoltán: Ady Endre költészetének fogadtatása 1908 előtt


Irodalmi muzeológia

Molnár Eszter Edina: Méliusz József kéziratos hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Veres Miklós: Egy hagyaték tanulságai. Eszmetörténeti törésvonalak Méliusz József és Balogh Edgár között


Szemle

Eisemann György: A későromantikus magyar líra (S. Varga Pál)
Margó. Írások a fordításról és a kétnyelvűségről (Mudriczki Judit)
Az önformálás alakzatai. Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája (Bódi Lóránt)


Irodalom

Schwalm Zoltán: Szerelem.hu (vers)
Székelyhidi Zsolt (prózaversek)
– Bastille-hotel, reggel
– Szédülő
– Illa
– Fény
Kántás Balázs (versek)
– Szív – roncsok…
– Végzetes…
– Fekete…
– A hallgatás öndefinícióján…
– A lövészárokban…
Rácz Balázs: Záridő (kispróza)
Hegyi Botos Attila (versek)
– A templom
– Atlantisz
Mágó Armand: Egy kósza gondolat fogantatása utáni merengés 15–20 másodperce (kispróza)


Adattár

Molnár Péterné: Hol született Petőfi Sándor?


Kitekintő

Határterületek. Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre (Bradák Soma)
Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága (G. Papp Katalin)


Múzeum

Pádár Eszter: Mi mennyi? Egy kiállítás keletkezéstörténete


Katedra

Németh Dorottya: A epikus művek elemzésének lehetséges szempontjai
Fábián Márton: Cserna-Szabó András: Egy nő azonosítása
Diószegi Endre: Krúdy Gyula: Rozina

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search